Najnowsze nabytki LMW 2019-2023

 

Najnowsze nabytki LMW 2019-2023

Wystawa oraz wernisaż

Cyklicznie co parę lat prezentujemy zwiedzającym muzealia, które z różnych względów nie trafiły na ekspozycje stałe. Powodem zawsze jest mocno ograniczona przestrzeń wystawiennicza naszej placówki, ale także zły stan zachowania eksponatów czy też nie pasująca do aranżacji wystaw stałych treść merytoryczna pozyskanych muzealiów.

Na wystawie czasowej, którą oglądać będzie można do maja br prezentujemy prawie dwieście eksponatów spośród ponad czterystu, które w latach 2019 - 2023 trafiły do muzeum jako przede wszystkim bezpłatne dary od osób prywatnych oraz przekazy od instytucji m.in. Urzędów Skarbowych, Policji, Narodowego Banku Polskiego O. Zielona Góra, Żandarmerii Wojskowej O. Żagań, Prokuratur Rejonowych, różnych stowarzyszeń.

W kilkunastu gablotach demonstrujemy mundury, krótką i długą broń palną, broń białą, hełmy, wyposażenie żołnierskie, oprzyrządowanie artyleryjskie, monety i banknoty kolekcjonerskie, zdjęcia, dokumenty, medale, odznaki i odznaczenia. Są to pamiątki dokumentujące przede wszystkim służbę wojskową Polaków i osób polskiego pochodzenia w okresie II wojny światowej oraz współcześnie. Wystawa uzupełniona jest kilkunastoma książkami wybranymi z prawie setki, które w w/w okresie trafiły do muzealnej biblioteki w ramach zakupów ze środków własnych muzeum oraz jako dary bezpłatne od osób prywatnych i instytucji.

Kurator wystawy: T. Blachura

Fotografie : Rozalia Kaczmarek, Błażej Mościpan, Przemysław Goździejewicz 

 

 

***