Ochrona Danych Osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie, 66-008 Świdnica, miejscowość Drzonów 54, posiadające numer REGON 970779601 oraz numer NIP 9730339595.
  2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, którym jest Rafał Wielgus. Można się z nim kontaktować poprzez nr tel. 68 411 40 00, email. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub klikając w link Inspektor Ochrony Danych
  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora danych osobowych.
  5. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  6. Informujemy, że przysługują Państwu prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.