Konkurs na Mini Granty na inicjatywy wolontariackie

Uwaga, ogłaszamy konkurs na MINI GRANTY na inicjatywy wolontariackie!


Mini Granty to dofinansowanie w wysokości od 500 do 1000 zł brutto na realizację autorskiej inicjatywy wolontariackiej na rzecz Lubuskiego Muzeum Wojskowego lub społeczności wspierającej muzeum. W edycji 2023 przyznamy cztery takie Mini Granty!


KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE AKCJI?
zespoły wolontariuszy złożone z co najmniej dwóch osób, w tym pełnoletniego Lidera projektu odpowiedzialnego za MINI GRANT, którzy poszukują możliwości sfinansowania nowatorskich działań grup wolontariackich oraz realizacji własnej aktywności wolontariackiej.

NA JAKIE DZIAŁANIA MOŻNA POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?
a) działania zachęcające do aktywności wolontariackiej
b) realizację autorskich pomysłów i inicjatyw wolontariackich realizowanych na rzecz Lubuskiego Muzeum Wojskowego (w tym jego zbiorów, działań statutowych i społeczności związanej z muzeum, w tym zwłaszcza wolontariuszy).
c) działania mające na celu rozwój i wzmocnienie kompetencji wolontariuszy działających przy Lubuskim Muzeum Wojskowym


Planowane działania muszą być zrealizowane w okresie 14.11.2023r. do 17.12.2023 r.

Miejsce składania wniosku:

Wnioski w wersji elektronicznej należy przesłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub złożyć w biurze Towarzystwa Przyjaciół Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z/s w Drzonowie, 66-008 Świdnica, Drzonów 54.

Termin złożenia wniosku
Wnioski należy składać od  do 10 listopada 2023 r.
(Decyduje data wpływu do biura Towarzystwa)

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się do 14 listopada 2023 r. na stronie http://www.muzeum.drzonow.eu/index.php/wolontariat

Załączniki:

1. Wzór wniosku o przyznaniu mini grantu na realizację projektu

2. Regulamin konkursu

3. Wzór Karty Oceny Formalnej i Merytorycznej

4. Wzór umowy o przyznaniu mini grantu na realizację projektu

5. Wzór sprawozdania


Operatorem konkursu jest Towarzystwo Przyjaciół Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z/s w Drzonowie.


Konkurs jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków programu Korpus Solidarności – Rządowy Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030, w programie „Wsparcie organizacji wolontariatu w NGO – WOW w NGO!”

Tekst edytowano 01.11.2023, poprawiono termin złożenia wniosku z od 10.11.2023 na do 10.11.2023 - poprawa pomyłki pisarskiej.