Rozstrzygnięcie konkursu na Konkursu na MINI GRANTY na inicjatywy wolontariackie!

Rozstrzygnięcie konkursu na Konkursu na MINI GRANTY na inicjatywy wolontariackie w ramach zadania Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030, tytuł zadania: „Rozwój wolontariatu przy Lubuskim Muzeum Wojskowym”

 

Kapituła Konkursu oceniła przesłane wnioski i przyznała dofinansowanie na realizację czterech mini grantów. Dzięki nim wolontariusze LMW zrealizują następujące inicjatywy:
• Spotkanie piknikowe dla modelarzy z powiatu nowosolskiego i okolic
• Skuteczne działania wolontariackie – spotkanie integracyjne, wymiana doświadczeń
• Stworzenie miniaturowych replik muzealnych pojazdów
• Uruchomimy zabytkowy agregat prądotwórczy ze zbiorów muzeum - I etap


Gratulujemy świetnych pomysłów! Już czekamy na efekty naszej współpracy 