Rozwój wolontariatu przy Lubuskim Muzeum Wojskowym

Realizujemy zadanie pn. Rozwój wolontariatu przy Lubuskim Muzeum Wojskowym, które otrzymało dofinansowanie z Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata
2018-2030, w programie „Wsparcie organizacji wolontariatu w NGO – WOW w NGO!”

Projekt zakłada wszechstronny rozwój wolontariatu na rzecz Lubuskiego Muzeum Wojskowego (jego zbiorów, wsparcia działalności kulturalnej, promocji itd) i działań statutowych naszego stowarzyszenia. Jego ważnym elementem są pakiety wsparcia wolontariuszy - szkolenia, zakupy niezbędnych urządzeń i narzędzi, ubezpieczenia, promocja działalności.

Nad działaniami będzie czuwał koordynator wolontariatu, który stworzy zespół kilkunastu wolontariuszy, dla których praca wolontariacka na rzecz muzeum będzie połączeniem realizacji ich zainteresowań, pasji, miejscem rozwoju osobistego.

Termin realizacji zadania: 01.09.2023 - 30.08.2026

Warto dodać, że na ponad 150 dofinansowanych wniosków projekt naszej organizacji dostanie dofinansowanie jako jeden z zaledwie trzech z województwa lubuskiego.