Dyrektor  
  Piotr Dziedzic

  Sekretariat
  Ewa Fediów

  Księgowość
  Krystyna Kołłątaj

  Administracja
  Elżbieta Noga

  Dział Historyczny
  Tadeusz Blachura

  Dział Lotnictwa
  Jarosław Sobociński

  Dział Sztuki i Promocji
  Magdalena Poradzisz-Cincio / Jarosław Sobociński / Błażej Mościpan