Zrealizowane projekty

 

 

Zrealizowane projekty

 

 


Obchodom Jubileuszu 30-lecia działalności Lubuskiego Muzeum Wojskowego towarzyszy okolicznościowe wydawnictwo.
Znaleźć w nim można następujące artykuły:
- Włodzimierz Kwaśniewicz, Lubuskie Muzeum Wojskowe – takie były początki
- Włodzimierz Kwaśniewicz, Dawna broń w zbiorach Lubuskiego Muzeum Wojskowego
- Tadeusz Blachura, Kolekcja militariów XX w. Lubuskiego Muzeum Wojskowego
- Magdalena Poradzisz-Cincio, Nie tylko militaria – dzieła sztuki w Lubuskim Muzeum Wojskowym
- Błażej Mościpan, Wydarzenia kulturalne, imprezy plenerowe i działalność popularyzatorska w Lubuskim Muzeum Wojskowym
- Piotr Dziedzic, W trosce o zbiory, z myślą o zwiedzających
- Błażej Mościpan, Spis ważniejszych wystaw czasowych
Książka do nabycia w muzealnej kasie za jedyne 10 zł.
Istnieje również możliwość zamówienia książki telefonicznie,
kontakt: 68 321 18 56.
Bardzo dziękujemy Sponsorom wydawnictwa Firmom:
- Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. Grupa EDF
- Hertz System
- I.M.C. Engineering Poland sp. z o.o.

Projekt książki uzyskał wsparcie ze środków Unii Europejskiej:
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Projekt „Wydanie publikacji z okazji 30-lecia Lubuskiego Muzeum Wojskowego” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja odpowiedzialna za treść: Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie.

 

 

 Projekt „Wyposażenie pracowni edukacyjnej Lubuskiego Muzeum Wojskowego”.

 W ramach projektu muzeum zyskało wyposażenie (projektor, laptop, ekran, krzesła składane), które posłużyły do stworzenia pracowni edukacyjnej, w której organizujemy lekcje i warsztaty edukacyjne. Pełna oferta edukacyjna wraz z rozpiską tematów lekcji muzealnych znajdują się w zakładce oferta edukacyjna.

 Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Projekt „Wyposażenie pracowni edukacyjnej Lubuskiego Muzeum Wojskowego” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja odpowiedzialna za treść: Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie.


 
Projekt „Utworzenie ścieżki turystyczno-edukacyjnej po ekspozycji plenerowej i pawilonowej Lubuskiego Muzeum Wojskowego”.
            W ramach projektu muzeum zyskało nowe, trójjęzyczne tabliczki informacyjne przy eksponatach oraz nową tablice ogłoszeń, które razem tworzą ścieżkę edukacyjną po plenerowej i pawilonowej ekspozycji ciężkiego sprzętu wojskowego. Projekt wpływa na wzrost atrakcyjności turystycznej naszej placówki oraz promuje i poprawia oznakowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz historycznego.

 Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Projekt "„Utworzenie ścieżki turystyczno-edukacyjnej po ekspozycji plenerowej i pawilonowej Lubuskiego Muzeum Wojskowego” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja odpowiedzialna za treść: Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie. 


 Projekt „Zakup namiotu dla Lubuskiego Muzeum Wojskowego”

            W ramach projektu muzeum zakupiło namiot ekspozycyjny. Służyć on będzie do prezentacji plenerowych wystaw graficznych, efektów prac plastycznych, wernisaży poplenerowych. Zakup namiotu przyczynia się do promowania lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Projekt "Zakup namiotu dla Lubuskiego Muzeum Wojskowego” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja odpowiedzialna za treść: Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie.


 Projekt: „Multimedializacja Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie – wyposażenie ekspozycji w ekrany LED oraz sprzęt uzupełniający – skaner formatu A3”

            W ramach projektu muzeum zakupiło 12 telewizorów LCD wraz z osłonami plexi i elementami mocowania oraz skaner formatu A3. Wszystkie ekrany umożliwiają prezentację multimediów, które wzbogacą przekaz treści edukacyjnych na wystawach stałych muzeum. Wyposażenie muzeum służy promowaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego i historyczne.

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Projekt „Multimedializacja Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie – wyposażenie ekspozycji w ekrany LED oraz sprzęt uzupełniający – skaner formatu A3”  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja odpowiedzialna za treść: Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie. 

Projekt „Nowa strona internetowa Lubuskiego Muzeum Wojskowego szansą na promocję muzeum, wsi Drzonów i Gminy Świdnica”

            W ramach projektu muzeum zbudowało nową stronę internetową www.muzeum.drzonow.eu oraz zakupiło aparat fotograficzny i program graficzny do obsługi strony. Projekt służy podniesieniu atrakcyjności turystycznej obszaru.

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Projekt „Nowa strona internetowa Lubuskiego Muzeum Wojskowego szansą na promocję muzeum, wsi Drzonów i Gminy Świdnica”

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja odpowiedzialna za treść: Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie.