Arsenał atomowy

 

“Arsenał Atomowy - Gwarantem Trwałego Pokoju”

Od środy 01.03.2023 r., w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie, zobaczyć będzie można nową ekspozycję czasową pt.  “Arsenał Atomowy - Gwarantem Trwałego Pokoju” . 

Celem wystawy jest przybliżenie zwiedzającym jednej z największych tajemnic PRL.
Jej tytuł został bezpośrednio zaczerpnięty z hasła upowszechnianego w czasach świetności Układu Warszawskiego. Hasła dość przewrotnego i groźnego zarazem, przecież broń jądrowa nie budziła wcale poczucia bezpieczeństwa i pokoju, a wręcz przeciwnie.

Na ekspozycji będzie można zobaczyć fotografie byłych magazynów broni jądrowej, przedmioty związane z pobytem Wojsk Radzieckich w Polsce, a także sprzęt do rozpoznawania skażenia radioaktywnego i środki ochrony osobistej.

Kuratorzy wystawy: Konrad Raubo, Paweł Pochocki 

Wsparcie merytoryczne -  dr Grzegorz Kiarszys autor książki "Atomowi żołnierze wolności. Archeologia magazynów broni jądrowej w Polsce" oraz Paweł Urbaniak

Wystawę będzie można oglądać do 7 maja 2023 roku.***