Historia lotnictwa w modelarstwie

 

Wystawa ukazuje rozwój konstrukcji lotniczych na przestrzeni stulecia od 1912 roku aż po 2012 rok. Oczywiście niemożliwością było by zgromadzenie wszystkich a nawet większości typów samolotów powstałych w tym okresie, dlatego też porządkując niejako całość, wystawa prezentuje cały ten okres umownie podzielony na pięć części składowych zatytułowanych kolejno: „Pierwsze lata rozwoju”, „Okres 1918-1939”, „II wojna  światowa 1939-1945 – sześć lat przełomu technologicznego”, „Powojenny okres rozwoju lotnictwa – epoka Zimnej wojny” oraz „Ostatnie lata”. Każdy z cykli zawiera skondensowany rys historyczny danego okresu ze szczególnym zwróceniem uwagi na najciekawsze i najważniejsze wydarzenia z punktu widzenia rozwoju technologicznego. Rzecz oczywista, ze względu na fakt iż wystawa ma propagatorski charakter i ograniczoną objętość, opisane czynniki są jedynie ścisłą esencją a nie rozprawą naukową, wszak na każdy z powyższych tematów można by napisać wielotomową publikację, gdyby miała stanowić w miarę wyczerpującą formę.

Na wystawę składają się 73 modele w bardzo popularnej skali 1:72, dzięki czemu można bezpośrednio porównać samoloty z różnych okresów rozwoju oraz uniknięto swoistego zamieszania w powyższym kontekście, gdyby modele prezentowano w różnych skalach. Ich autorami są śp. Marian Krzyżan, Robert Turkiewicz, Jakub Marszałkiewicz oraz Jarosław Sobociński. Całość  uzupełniają fotografie archiwalne oraz wydruki, książki dotyczące techniki lotniczej z lat 20-tych i 30-tych oraz publikacje z lat 60-tych, 70-tych a także z najnowszego okresu. Dodatkową ilustracją tematu jest przekrój rozwoju lotnictwa 1912-2012 na fotografiach oraz modelarstwo od podszewki, gdzie szereg zdjęć poglądowo przedstawia etapy budowy modelu z własnoręcznym wykonaniem wnętrza bez użycia gotowych zestawów, aż do postaci finalnej do oglądania tak na zdjęciu jak i w gablocie...
                                                                                                      tekst. J.Sobociński

 

foto: J.Sobociński