Zielona Góra we wspomnieniach...

 

„Zielona Góra we wspomnieniach

naszych dziadków”


Wystawa pokonkursowa

 

Zapraszamy do oglądania wystawy w hallu głównym budynku muzeum

Poniżej zamieszczamy migawki z wystawy...

 

 

 

 

 

 

***

 

Uwaga!!! Rusza konkurs

„Zielona Góra we wspomnieniach naszych dziadków”

Regulamin
1. Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie wraz z Towarzystwem Przyjaciół Lubuskiego Muzeum Wojskowego organizuje konkurs pod hasłem: „Zielona Góra we wspomnieniach naszych dziadków”
2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Zielonej Góry.
3. Hasło przewodnie konkursu, umożliwia realizację w dowolnej technice plastycznej (np. rysunek, collage, praca malarska – format nie większy niż 70 cm x 100 cm; dla klas I-III SP – format A4 lub A3) prac związanych z takimi zagadnieniami jak: historia Zielonej Góry po II wojnie światowej, życie codzienne w mieście, przemiany polityczne i społeczne Zielonej Góry.
4. Ponadto dopuszczalną formą prac konkursowych (dla klas IV-VI i VII oraz VIII SP) są realizacje multimedialne (prezentacje, krótkie filmy z wywiadami (zapisane na płycie CD lub innym nośniku danych; prezentacje multimedialne – format PDF., do 50 MB; prezentacje filmowe – format AVI lub MPEG-4, do 150 MB)
5. Wyznaczamy następujące kategorie:
1) Klasy I-III szkoły podstawowej
2) Klasy IV-VI szkoły podstawowej
3) Klasy VII, VIII szkoły podstawowej
6. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród dla laureatów i wyróżnionych odbędzie się w dniu 11. listopada 2022 roku w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie. Z uwagi na ograniczoną przestrzeń ekspozycyjną tylko wybrane prace prezentowane będą na pokonkursowej wystawie w Lubuskim Muzeum Wojskowym.
7. Na prace czekamy do 31 października 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego) !
8. Pracę można złożyć osobiście (zapakowane w oznaczonej kopercie) lub przesłać pocztą na adres: Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie
Drzonów 54, 66-008 Świdnica
z dopiskiem: „Zielona Góra we wspomnieniach naszych dziadków”
UWAGA! DO CZYTELNIE PODPISANEJ PRACY (imię, nazwisko, klasa, szkoła) NALEŻY DOŁĄCZYĆ PODPISANY PRZEZ RODZICA/OPIEKUNA FORMULARZ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA KONKURSU ORAZ NA UPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU. (Załącznik do ściągnięcia ze strony internetowej Lubuskiego Muzeum Wojskowego).
Prace bez w/w załącznika nie będą oceniane.
9. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace multimedialne, do których przysługują Uczestnikowi nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe, a także prawa nie naruszające praw właścicieli do wizerunków obiektów zastrzeżonych w Urzędzie Patentowym.
10. Zgłoszenie pracy multimedialnej do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że przysługują mu nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do tych prac multimedialnych i że ponosi on wszelką odpowiedzialność za złamanie tych praw.
11. W przypadku, gdy zgłaszane prace multimedialne zawierają rozpoznawalne osoby Uczestnik jest zobowiązany uzyskać zgodę tych osób na opublikowanie i publiczną prezentację prac multimedialnych i móc na żądanie Organizatora przedstawić taką zgodę na piśmie.
12. Nadesłane/przekazane prace muszą być pracami własnymi i nie mogą naruszać praw osób trzecich, w szczególności nie naruszać ich praw majątkowych i osobistych praw autorskich.
13. Nadesłane/przekazane prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane/oddawane.
14. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem Konkursu.
Szczegółowych informacji udziela: p. Magdalena Poradzisz-Cincio, kierownik Działu Sztuki, Promocji i Edukacji Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z/s w Drzonowie (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ).
Zapraszamy do udziału!
Zadanie pn. „Zielona Góra we wspomnieniach naszych dziadków” realizowane jest dzięki wsparciu Miasta Zielona Góra, w ramach realizacji zadań publicznych związanych z obchodami 800-lecia powstania Zielonej Góry i 700-lecia uzyskania praw miejskich.

 

***