II w.ś. w pracach Roberta M. Jurgi

 

"II wojna światowa w rysunkach i akwarelach
Roberta M. Jurgi"

Wystawa czasowa maj-wrzesień 2015

Wystawa przezntuje przepiękne w swojej wymowie i historycznym odwzorowaniu szczegółów rysunki i akwarele na których możemy podziwiać sprzęt, wyposażenie, umundurowanie żołnierzy z okresu II wojny światowej ale także prace ukazujące koronny temat autora jakim są budowle militarne, umocnienia i schrony bojowe. Ciekawostą jest mini diorama w formie obrazu przezntująca Berlin w maju 1945 roku.

Na wystawę składa się 39 prac oprawionych w ramy 70x100cm


Tekst i foto : Jarosław Sobociński

 ***