Wystawa w Archiwum. Powstanie Wielkopolskie na Ziemi Lubuskiej

 

POWSTANIE  WIELKOPOLSKIE
NA ZIEMI LUBUSKIEJ

organizatorzy:

Lubuskie Muzeum Wojskowe

oraz
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze

Otwarcie wystawy : 16 luty 2018, godz. 11.00 

Wystawa o Powstaniu Wielkopolskim w zielonogórskim Archiwum Państwowym

 Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie oraz Archiwum Państwowe w Zielonej Górze w celu uświetnienia Roku Powstania Wielkopolskiego przygotowały wspólną wystawę czasową pt. „Powstanie Wielkopolskie na Ziemi Lubuskiej. Wspomnienia i pamiątki z lat 1918-1919”, którą prezentowano w siedzibie archiwum w okresie od 16.02 do 20.04.2018 r. Zgodnie z tytułem założeniem ekspozycji było zaprezentowanie związków lubuskiego z tym największym zwycięskim zrywem powstańczym narodu polskiego. Chodzi tu zarówno o sam militarny przebieg Powstania - walki o miejscowości znajdujące się dziś w województwie lubuskim, jak i o losy samych Powstańców, którzy w dużej liczbie - w okresie po II wojnie światowej - zamieszkali ziemie zachodnie, współorganizując na tym terenie polską państwowość.

Wystawę otwierały gabloty, w których zaprezentowano ciekawą i bardzo bogatą kolekcję przede wszystkim odznaczeń i medali oraz dokumentów p. Janusza Kamerduły – wnuka dwóch Powstańców; Władysława Kaliszewskiego oraz Mieczysława Kamerduły. Wymienić tu można choćby Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari, Krzyż Walecznych, Krzyż Niepodległości, odznaki Wojsk Wielkopolskich (różnych producentów) czy odznaki pamiątkowe Związku Towarzystw Powstańców i Wojaków.

Po drugiej stronie sali dominowały rękopisy i maszynopisy, niepublikowanych wcześniej, wspomnień z Powstania, które zebrał zielonogórski oddział ZBoWiD, a które dziś znajdują się w zasobie Archiwum. Dokumenty te uzupełniły zdjęcia i militaria ze zbiorów drzonowskiego muzeum, ukazujące zwiedzającym elementy wyposażenia i uzbrojenia walczących stron.

Wspomnienia zebrane przez ZBoWiD świetnie korelowały z ustawionymi centralnie gablotami, w których omawiano zielonogórski ruch kombatancki Powstańców Wlkp. Zobaczyć w nich można było mundury kombatanckie, odznaczenia, zdjęcia, kronikę oraz zespół pamiątek po Piotrze Kuprysie. W tym zespole wyróżnić można album pamiątkowy z dużym powiększeniem zdjęcia P. Kuprysa w mundurze Wojsk Wielkopolskich. Ważnym dopełnieniem wystawy były pamiątki udostępnione organizatorom przez potomków Powstańców zrzeszonych w Kole nr 5 TPPW w Zielonej Górze. Były to m.in. Wielkopolskie Krzyże Powstańcze z legitymacjami, zdjęcia, książeczki wojskowe, życiorysy czy albumy pamiątkowe.

Prócz eksponatów wystawę tworzyły plansze graficzne prezentujące tło historyczne, najważniejsze postaci i przebieg Powstania oraz walki o Babimojszczyznę. W dniu otwarcia wystawy jej narrację wzbogaciły dodatkowo specjalne roll-upy z wystawy przygotowanej i udostępnionej organizatorom przez Zielonogórski Oddział TPPW.

Wystawa została szeroko omówiona w dwuczęściowym cyklu reportaży Cezarego Galka „W drodze do Niepodległej”, który wyemitowany został na antenie Radia Zachód.

 

Kuratorzy wystawy: Marcin Nowak – AP w Zielonej Górze, Błażej Mościpan – LMW Drzonów

Tekst i zdjęcia: Błażej Mościpan

***