Bóg się rodzi...

"Bóg się rodzi, moc truchleje..." - wystawa o świątecznym charakterze ze zbiorów Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu oraz Muzeum Katyńskiego i Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie, ukazująca Święta Bożego Narodzenia w niewoli niemeckiej i radzieckiej.

Czas prezentacji - Grudzień 2014 - Styczeń 2015


Jak jeńcy wojenni obchodzili Boże Narodzenie, jakie potrawy jedli podczas wieczerzy wigilijnej i jak zdobili pomieszczenia mieszkalne – tego można się dowiedzieć z wystawy otartej w czwartek w Lubuskim Muzeum Wojskowym. Na wystawie pokazane są m.in. kartki pocztowe i listy wysyłane przez jeńców z obozu starobielskiego, z obozu dla internowanych w Szwajcarii, zdjęcia zrobione podczas wieczorów wigilijnych, przedstawień jasełkowych organizowanych w oflagach, a także karnety na spotkania opłatkowe i noworoczne. Szczególny charakter świąt Bożego Narodzenia powodował, że dla żołnierzy przetrzymywanych podczas II wojny światowej w obozach jenieckich, był to okres niezwykle trudny. Niezależnie od warunków panujących w obozach jeńcy starali się przeżyć ten czas zgodnie z tradycją. Jeśli im pozwolono wysyłali życzenia świąteczne, przystrajali pomieszczenia prostymi ozdobami, budowali szopki betlejemskie, urządzali skromną wieczerzę wigilijną, wspólnie się modlili i śpiewali kolędy. Czasem uczestniczyli w pasterce i wystawiali jasełka. Najlepsze warunki do kultywowania bożonarodzeniowych zwyczajów i obrzędów istniały w niemieckich obozach oficerskich (oflagach), gdzie jeńcom pozwalano na udział w pasterce i przygotowanie świątecznych koncertów, trudniej było w obozach dla szeregowych i podoficerów. W przypadku obozów radzieckich istniały duże ograniczenia – w wielu miejscach jeńcy obchodzili święta w tajemnicy przez władzami obozowymi. Wystawa ma układ chronologiczny i składa się z siedmiu części zatytułowanych: Życzenia świąteczne, Choinka, Wieczór wigilijny, Święta, Szopki bożonarodzeniowe, Jasełka, Spotkania opłatkowe. Materiał pochodzi z Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, ekspozycję wzbogacają zbiory Muzeum Katyńskiego i Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie.
Foto : Błażej Mościpan, Paweł Pochocki