Zbroje i miecze samurajskie

W sobotę, 13. września 2014 o godz.14.00

w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2014

w Sali Rycerskiej naszego muzeum

odbył się wykład
Bartosza i Pawła Pasternaków

"Zbroje i miecze samurajskie jako dzieła sztuki oraz źródła poznania dawnej Japonii"

W programie wykładu:

Część I
1. Wstępna charakterystyka zbroi „nowoczesnej” (po 1540 r.) - wyjaśnienie potrzeby nowej praktycznej ochrony, porzucenie starych stylów
2. Okiem kolekcjonera – omówienie dlaczego najbardziej docenianym elementem uzbrojenia jest hełm
3. Omówienie szkół zbrojmistrzów, lokalnych twórców i rzemieślników. Uwydatnienie różnicy w jakości tworzenia
4. Omówienie hełmu Saotome Iyechika z LMW jako przykładu najwyższej jakości kabuto
Krótkie omówienie szkoły. Przedstawienie hełmu (jego typologia, dlaczego i kiedy pojawiły się hełmy 62-płytkowe) w detalach wraz z  pokazem zdjęć poszczególnych elementów
5. Cześć „warsztatowa” (pytania przy obiektach) oraz możliwość poddania ocenie eksponatu dawnej broni japońskiej z własnej kolekcji 

Część II
1. Wstęp. Znaczenie miecza japońskiego w kulturze samurajów
2. Historia miecza japońskiego od okresu Heian do końca okresu Edo
3. Wytwarzanie i polerowanie miecza japońskiego
4. Konserwacja miecza japońskiego
5. Kantei (ocena).


foto: LMW